Çiçek Bardak Altlığı

Yazan: Beyza 10 Mayıs 2013 Cuma | 00:02


Boy: 5 inç (yaklaşık 13cm)
Ölçü: İlk 3 tur = 2″

Malzemeler
Kroşe Tığı “I” (veya ölçüyü elde etmek için ihtiyacınız olan herhangi bir boy)
4-Plili Yünlü Sarı veya Şeftali Rengi İplik
Kroşe Marker’i (halka gibi)
Goblen Şiş (uçları zikzak dikmek için)

Talimatlar
Bir hakla yapmak için sarı ipliği kullanarak 4 halka yapıp ilmeği ilk halkaya kaydırın.
(Aşağıdakiler turlar halinde çalışılmıştır)
Tur 1:
 Halka 1, halkanın açtığı deliğe 8 adet tk.
Son (8.) tk’ye bir işaret yerleştirin – kaldığınız yeri unutmamanız için işareti, her tur sonunda çalışılan son ilmeğe doğru ilerletin.
Tur 2: çevresindeki her bir tk içine 2 tk (16 tk)
Tur 3: (sonraki ilmek içine 2 tk, bir sonraki ilmek içindeki tk) (24 tk)
Tur 4: 3. Turu Tekrarlayın. İlmeği bir sonraki tk’ye kaydırın ve bitirin (36 tk)
Herhangi bir tk içine ilmeği kaydırarak Şeftali rengi ipliği bağlayın:
Tur 5: Halka 1, aynı yerdeki tk, (sonraki ilmekte yçk, sonraki 2 ilmekte 2 çk, sonrakinde yçk, sonraki 2 ilmekte tk) tekrarlayın ve ilk tk’ye ilmeği kaydırarak birleştirin (48 tk)
Tur 6: Sonraki ilmekte tk, (sonraki ilmekte yçk, sonrakide çk, sonraki 2 ilmekte 2 çk, sonraki ilmekte çk, sonrakinde yçk, sonraki 2 ilmekte azaltarak çalışın) son ilmekteki bir tk’yi ilk ilmeğe kaydırarak birleştirip bitirin (54 sc)

Gevşek uçları goblen şişiyle zikzak yaparak dikin.

0 yorum:

Yorum Gönder